2 Bình luận
  • Duy_Truong
    Báo cáo thành tích 2018: Chấm dứt hoàn toàn tình trạng chậm chuyến, huỷ chuyến, lập thành tích chào mừng cách mạng 4.0 và học tập làm theo tấm gương đạo đức.
  • dvq
    bộ GTVT thật tốt vì toàn lãnh đạo học giỏi văn cấp nhà nước, hi vọng hội đồng trao giải nobel văn học nên đề xuất các lãnh đạo bộ vào giải thưởng năm nay )
Website liên kết