16 Bình luận
  • kekin
    Cả 2 đều đc chịch. Cặp này cũng đc chịch. Vậy là có sự đồng nhất, là được rồi, hà cớ gì các hạ lại chấp nhứt như thế?
  • cuong205a
    @kekin khác xa. Kiều Nguyệt Nga đến với Lục Vân Tiên là save the best for last. Thuý Kiều - Từ Hải là enjoy the best before last
Website liên kết