Trở lên trên
Viết bình luận 13 Bình luận
  • ducmanno1
    Giờ toàn hài nhảm, chỉ có show "Họp quốc hội" là còn có chất lượng