26 Bình luận
  • downfall
    Ah cái này đọc truyện có nhiều rồi em biết, người chết oan, oán khí quá nặng, lại được chôn ở nơi âm khí vượng thì thi không tiêu.
    Gặp ông thầy chăm mát tay thì vài năm là thành cương thi có thể dùng được này.
Website liên kết