2 Bình luận
  • AvanSutoLatsu
    Tính em hay GATO, thấy ai bị mất xe xin là em lại thấy mừng trong lòng, chuyện, cả đời đi xe ghẻ nên trong lòng có cảm giác ghét tất cả những ai ngồi xe xịn (nhưng mà phải giấu trong lòng)
    • TMA
      @avansutolatsu có gì đặc biệt hãy lo, chứ ghen ăn tức ở thì ngoài đời từ bạn bè đến đồng nghiệp 99% đều có tính này.
Website liên kết