10 Bình luận
  • ketsuda
    Căn cứ theo tình hình thực tế thì 2 ông này đều xứng là tổ sư làng võ MỒM
Website liên kết