Trở lên trên
Viết bình luận6 Bình luận
 • vadaihiep
  kiên phạm
  Thằng đó nó muốn đổi ngang ex ngại nói quá đi luôn cho lành. 

 • MinhDuong8x
  Quen đi ex giờ nhảy lên con xe khối phân lợn này có khi lái ko quen đâm xuống hố ga or xuống mương nước nào đó rồi. khổ anh đi ex, ông kia có xe đẹp mà í thức như mắm tôm, đáng ra phải ngồi sau người ta hướng dẫn cách lái chứ
 • BondSuper
  Tìm thì tìm được thôi, nhưng ko ai tìm free cho cả.
 • adsdqwdc
  Đã bị mất cái phân khối Kawasaki rồi, còn mỗi cái ex cũng bị mang lên phường luôn.
 • Nova
  Có không giữ, mất đừng tìm