17 Bình luận
 • toanha
  Giống như: Dắt chó đi dạo, chó ị một bãi. Có người nhắc anh dọn đê, quay sang nói luôn: Mày chống phá tao rất thâm độc nham nhiểm
 • toaiarc
  Nói chung là tốn cơm nuôi chó lại phải tự trông nhà
 • Sigma
  @monsterx đang đi tự nhiên lại quay đi bịt mũi, chứng tỏ chúng mày tự diễn biến, tự chuyển hóa nhé
 • MinhDuong8x
  Quyền trong tay các anh, họng súng trong tay các anh thì bồ ai dám đâm thọc, các anh tự thanh trừng nhau, tham nhũng xxây biệt phủ, hà hiếp dân cho lắm rồi bảo nó chống,
 • trangpt86
  Commit rồi
  "100% cán bộ, đảng viên đã ký cam kết tu dưỡng rèn luyện và tất cả các đơn vị, địa phương đã phát động cuộc vận động xây dựng phong cách người công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ."
Website liên kết