17 Bình luận
 • toanha
  Giống như: Dắt chó đi dạo, chó ị một bãi. Có người nhắc anh dọn đê, quay sang nói luôn: Mày chống phá tao rất thâm độc nham nhiểm
 • toaiarc
  Nói chung là tốn cơm nuôi chó lại phải tự trông nhà
 • Sigma
  @monsterx đang đi tự nhiên lại quay đi bịt mũi, chứng tỏ chúng mày tự diễn biến, tự chuyển hóa nhé
 • MinhDuong8x
  Quyền trong tay các anh, họng súng trong tay các anh thì bồ ai dám đâm thọc, các anh tự thanh trừng nhau, tham nhũng xxây biệt phủ, hà hiếp dân cho lắm rồi bảo nó chống,
 • trangpt86
  Commit rồi
  "100% cán bộ, đảng viên đã ký cam kết tu dưỡng rèn luyện và tất cả các đơn vị, địa phương đã phát động cuộc vận động xây dựng phong cách người công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ."
 • fast_furious
  Lại nhớ đến bài phát biểu của tướng Trương Giang Long
 • Firefly
  Thâm độc -> Đâm thọc.
 • toanha
  Giống như: Dắt chó đi dạo, chó ị một bãi. Có người nhắc anh dọn đê, quay sang nói luôn: Mày chống phá tao rất thâm độc nham nhiểm
 • linhanh01
  Toàn tự diễn biến, tự đâm chọt nhau, dân đéo ai giám chống phá nó cho ra phường thì no đòn
 • cuccu1
  Là như thế nào
 • MinhDuong8x
  Quyền trong tay các anh, họng súng trong tay các anh thì bồ ai dám đâm thọc, các anh tự thanh trừng nhau, tham nhũng xxây biệt phủ, hà hiếp dân cho lắm rồi bảo nó chống,
 • trangpt86
  Commit rồi
  "100% cán bộ, đảng viên đã ký cam kết tu dưỡng rèn luyện và tất cả các đơn vị, địa phương đã phát động cuộc vận động xây dựng phong cách người công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ."
 • toaiarc
  Nói chung là tốn cơm nuôi chó lại phải tự trông nhà
  • signoreV
   @toaiarc suốt ngày nó đòi ăn và đòi cắn chủ
  • Sparrow
   Chỉ tốn cơm thôi thì còn làm cảnh được.
   Dân Việt Nam nuôi chó và nuôi đầy tớ vừa tốn cơm lại vừa bị chúng nó cắn. Nói chung là đ** được tích sự gì.
 • signoreV
  Một lũ người ngợm
 • noname1
  Các anh đang tự cho mình là " Thanh bảo kiếm của Đ " chắc sắp up thành " Thượng phương bảo kiếm của Đ "
Website liên kết