10 Bình luận
  • THL
    ở tận bên Nam Mỹ mà vẫn có chiêu đổ lỗi cho thằng đánh máy. Đúng là chí lớn gặp nhau.
Website liên kết