11 Bình luận
  • Cacacafe
    Chúng nó muốn làm, làm được ngay thôi, đó.
    Nhưng chúng dell muốn làm, hoặc giả có dây máu ăn phần, hoặc bảo kê, hoặc mánh khác ngon hơn.
Website liên kết