Trở lên trên
Viết bình luận12 Bình luận
 • cuccu1
  Một là đảng, hai là đảng, bà là đảng, bốn là đảng, năm cũng là đảng. Thằng "dân túy" lại sắp phải đi tù
 • Rantanplan
  Quyết bóp nghẹt nhỉ
 • Ufodanger
  Ai tóm tắt e với dùng nhiều từ trừu tượng quá
 • minhdtb
  Chủ nghĩa dân túy đúng là phải loại trừ vì cái gì nhân danh "nhân dân" thì chưa chắc đã phải là chân lý.
 • chaududan
  ở Việt Nam đã có những biểu hiện bước đầu của phát ngôn, lời nói, hành động mang tính dân túy. Ta dễ dàng nhận thấy những biểu hiện này qua các phát ngôn theo kiểu “nói cho sướng miệng”, không đúng chủ trương, đường lối, nguyên tắc của Đảng
 • downfall
  Viết tốt phết, mấy cái thế này chắc bác ấy tự viết chứ thư ký viết thế méo nào được.
  Lại chửi anh Thăng, ném đá xuống giếng
 • Ufodanger
  Võ Văn Thưởng
  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương 


  Á đù
  klq chuyên ja j mà toàn trích nguồn từ wikipedia cho vào bài viết )