Trở lên trên
Viết bình luận 7 Bình luận
 • Don
  Làm theo tấm gương của lãnh tụ HCM vĩ đại, giờ từ dân đến quan, ai ai cũng cố gắng tìm cho mình 1 cái Cảng...hàng không..
  Phát huy tinh thần ý chí của lãnh tụ, ai ai cũng cố gắng thay vì đi ba mươi năm thì đi luôn ba...đời.
 • hungskate
  cái hồi ở cây đa Tân Trào Bác bị sốt rét nằm bẹp trong lán, mà thế quái nào mấy chiến sỹ canh gác ở lán dưới lại k biết, phải tới hôm sau bác Giáp lên báo cáo thì mới hay. ( lán của Bác Hồ bé và k to bằng lán của mấy chiến sỹ canh gác cách đó 100m. Dek hiểu.
 • Don
  Làm theo tấm gương của lãnh tụ HCM vĩ đại, giờ từ dân đến quan, ai ai cũng cố gắng tìm cho mình 1 cái Cảng...hàng không..
  Phát huy tinh thần ý chí của lãnh tụ, ai ai cũng cố gắng thay vì đi ba mươi năm thì đi luôn ba...đời.
 • luanth
  Với hiện tại như này thì kể công để làm gì
 • chaududan
  tìm thẻ xanh