7 Bình luận
  • Don
    Làm theo tấm gương của lãnh tụ HCM vĩ đại, giờ từ dân đến quan, ai ai cũng cố gắng tìm cho mình 1 cái Cảng...hàng không..
    Phát huy tinh thần ý chí của lãnh tụ, ai ai cũng cố gắng thay vì đi ba mươi năm thì đi luôn ba...đời.
Website liên kết