6 Bình luận
  • Cacacafe
    Làm phép tính nhanh thì mỗi cái voucher thẻ Đ đổi được 3 năm tù, vậy ráng mà đăng ký làm lấy chục cái thẻ Đ, an tâm làm bậy, bao luôn ba chục năm tù
  • Cacacafe
    Làm phép tính nhanh thì mỗi cái voucher thẻ Đ đổi được 3 năm tù, vậy ráng mà đăng ký làm lấy chục cái thẻ Đ, an tâm làm bậy, bao luôn ba chục năm tù
Website liên kết