Trở lên trên
Viết bình luận3 Bình luận
  • Survivor
    Đúng rồi! Dân có bao giờ được xin lổi chính quyền đâu...