3 Bình luận
  • VTV
    1 vòng luẩn quẩn là: Dân kêu => cq kiểm tra => CĐT chây ỳ khắc phục => dân lại kêu, vòng lặp này lặp đi lặp lại tới khi có vụ lớn như Carina thì cq mới chú ý và gây sức ép mạnh hơn tới CĐT. Nhớ không nhầm thì M3-M4 cũng đã từng bị cháy một vụ cách đây 4-5 năm rồi thì phải.
Website liên kết