20 Bình luận
  • nguoiphatngon
    Theo suy đoán của mình, đây là một băng nhóm có tổ chức, chủ yếu do trùm băng đảng muốn cảnh cáo các hiệp sĩ đường phố, cho phong trào tan rã, để thuận tiện "làm ăn" như trước. Vụ cướp được thực hiện chủ yếu để dụ các hiệp sĩ xuất hiện! Chứ nếu chỉ cản trở tụi cướp thì tụi nó đâu cần ra tay mạnh vậy.
    Thương thay...!
Website liên kết