18 Bình luận
  • qsilk
    @hansnam suy diễn xa thế bạn? ý mình là an ninh ở SG tệ quá, để cướp lộng hành. SG có nhiều hiệp sĩ chẳng có gì hay ho cả khi người dân phải làm thay việc của cảnh sát.
Website liên kết