2 Bình luận
  • pupeo
    Cp thì hạn chế mà chú này lại ra đòn này chắc để chứng minh với thiên hạ rằng: anh đây ko liên quan đến Cp Tq chăng?
  • hungskate
    Tin đồn bit là do tung của tạo ra
Website liên kết