2 Bình luận
  • SuperSliver
    Không rõ bên Tây nó sao nhỉ?
    VPF Tổ chức giải, còn Ban trọng tài phân công trọng tài, giám sát trọng tài, đưa ra án phạt luôn, làm mấy vai liền, VPF không có quyền gì cả.
    Mời trọng tài ngoại cũng là quyền của Ban trọng tài nhé, VFF chỉ là hình thức.
  • Duy_Truong
    Đổi sang dùng kèn.
Website liên kết