4 Bình luận
  • kekin
    “Trách nhiệm của chúng tôi trong trường hợp này là không thể phủ nhận. Cơ chế bảo vệ an toàn ban đêm của chúng tôi đã có lỗi, nên việc nhận diện khuôn mặt không được kích hoạt trước khi tài xế nhận cuốc xe”, đại diện công ty cho biết.
  • haolvht
    Bài PR thôi!??
Website liên kết