10 Bình luận
  • downfall
    Sau mưa dứt 1 tiếng mà nước vẫn còn trên mặt đường thì mới tính là ngập nhé. Đây chỉ là hiện tượng "dềnh nước" .
Website liên kết