15 Bình luận
  • gomugomu1410
    @aladadona chọn cả 2 anh nam, một anh ca sĩ (pak) một anh Mc (Phan Anh) cả 2 anh đã từng lên báo khoe chuyện đánh vợ
  • Tom_Jerry
    nên cho cả thằng Minh béo và thằng già Khắc Thủy vào làm đại sứ đi cho nó đủ 3 chân kiềng đại sứ bảo vệ dâm ô
Website liên kết