1 Bình luận
 • chuvantai
  Cá nhân mình thấy tụi nhỏ hơn tụi già ở ba điểm
  1/ Đầu óc chưa bị giới hạn bởi định kiến thiên kiến xã hội
  2/ Tiếp thu bằng cách bắt chước cực nhanh
  3/ Luôn biết rất rõ mình muốn gì

  Cọng với lợi thế về ngoại ngữ, các online free resource ngày càng phong phú gồm mã nguồn mở, các mô hình thiết kế, thiết bị nhúng,...

  Nên làm tụi già ngỡ ngàng là rất bình thường.
Website liên kết