2 Bình luận
  • vnsm
    Có lẽ Ngài Tổng Bí thư của chúng ta rồi cũng sẽ chịu thua, vì củi quá nhiều không thể nào đốt hết được!
Website liên kết