7 Bình luận
  • valynin
    Đau đớn thay "đẻ" ra đứa con đặt tên là CHÍNH QUYỀN, nó lại bòn rút, đàn áp chính mình.
Website liên kết