10 Bình luận
  • hardtrack1
    Khổ nhất là người lao động thu nhập thấp, bắt trả lương qua thẻ mà giờ rút cái mẹ gì cũng tăng phí . Người lao động nghèo tiết kiệm từng nghìn , giờ bọn kêu vẫn ATM lỗ (trong khi doanh thu lãi toàn tính nghìn tỷ) hút nốt của dân thì chịu thế méo nào được. Nghĩ mà a cay, tiền để trong tk thì méo được tính lãi, rút ra thì tính phí .
Website liên kết