Trở lên trên
Viết bình luận 21 Bình luận
  • signoreV
    Sao không còng cái cửa kính lôi về đồn và truy tố nó tội chống người thi hành công vụ luôn nhỉ.