Trở lên trên
Viết bình luận 3 Bình luận
  • Duy_Truong
    việc Chủ tịch HĐQT và Kế toán trưởng bị bắt không ảnh hưởng đến hoạt động của công ty 

    Ờ, nói chung cũng chả cần phải trả lương cho mấy vị trí này làm gì, tốn tiền thuế.
  • khatthuc
    Vậy mà tổng giám đốc vẫn vô sự nhỉ?