9 Bình luận
  • tuanna0703
    Đất nước ta Nông nghiệp chiếm 80%, như vậy có 10% nông dân đã tham gia đóng bảo hiểm. Giờ không gọi là hộ nông dân nữa mà là Kinh doanh cá thể nông dân để bắt đóng thuế hộ kinh doanh là đẹp
Website liên kết