14 Bình luận
  • giongto35
    ở công ty , tất cả những đồng nghiệp Malay quay về để bầu cử, giá vé còn đắt hơn holiday. Bọn nó bảo, đợt này tất cả chung tay để bầu cử đảng đối lập.
    Lúc ấy, mình nghĩ thật nực cười, làm sao mà lật đổ được một chính quyền bén rể vậy được cơ chứ. Ai ngờ thành công thật @_@ .
  • Xa_co_ta_ra
    Chính phủ tham nhũng, cụ Mahathir Mohamad đã 92 tuổi nhưng vẫn phải quay lại chính trường để đốt lò.
Website liên kết