7 Bình luận
  • TanNg
    Được thôi, miễn là nhà nước đừng ép chúng em nhận lương vào tài khoản ngân hàng và cho phép chúng em chi tiêu bằng tiền mặt.
Website liên kết