Trở lên trên
Viết bình luận 7 Bình luận
  • TanNg
    Được thôi, miễn là nhà nước đừng ép chúng em nhận lương vào tài khoản ngân hàng và cho phép chúng em chi tiêu bằng tiền mặt.