Trở lên trên
Viết bình luận 12 Bình luận
  • Vdual
    Trăm nghe không bằng một thấy. Các ông còn muốn gì nữa
  • kunboi256
    đến cả ngồi phiên tòa còn như này mà nhiều ông vẫn ảo tưởng chuyện ghi âm ghi hình bị can khi bị hỏi cung
  • Duy_Truong
    Có màu là tốt lắm rồi!