25 Bình luận
  • THL
    Tính cách em này thể hiện ra là hơi tăng động, không biết bẩm sinh hay là cố tình để gây chú ý, nói chung là không thích không ghét, cảm thấy bình thường trong showbiz.
Website liên kết