3 Bình luận
 • Rantanplan
  Mình nghĩ phải thay đổi rõ rệt, chứ không phải từ từ. Thay đổi ở đây bản chất phải đủ để cc, vc làm việc, đúng công sức, và chuyên tâm vào việc của mình, không còn phải lo kiếm chỗ mày. chỗ kia để bù chỗ thiếu hụt.

  Làm từ từ sẽ không đi đến đâu cả.
 • Ratatosk
  Khoán lương theo vị trí công việc đê... Không tăng theo thâm niên. Tăng giảm theo khối lượng, chất lượng. Tách Hành chính ra riêng biệt.
 • pupeo
  Tăng dần mỗi năm thêm 90k lương cơ bản để hỗ trợ trượt giá muối chăng?
Website liên kết