16 Bình luận
 • Duy_Truong
  Vá chằng vá đụp một manh áo cũ.
 • ntmj27
  Nói chung cũng ủng hộ các bác có tý thay đổi
  • ohisee
   @ntmj27 giờ mới ủng hộ còn trước phản đối à?
  • ntmj27
   @ohisee trước em có bao h được nói đâu bác, toàn thằng Nhân Dân nó nói hết phần của em
  • toplinkhay
   @ntmj27 thay đổi ji vậy??
  • chaududan
   @ntmj27 tin người vcl
  • ntmj27
   @toplinkhay hồi trước nói về biến chất dùng là một số ít, thiểu số, một bộ phận, giờ là một bộ phận không nhỏ. Ít nhất là nhận thức thay đổi theo hướng tích cực hơn.

   Chính những yếu kém của một bộ phận cán bộ kéo dài trong thời gian qua và những bất cập trong công tác cán bộ chậm được khắc phục đã làm ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng, làm suy giảm lòng tin của nhân dân với chế độ 


   Nói được câu này là cũng nhận thấy được vđề cán bộ là ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng, mà vai trò lãnh đạo là vấn đề sống còn, Đảng không còn lãnh đạo thì đi nuôi lợn cả lũ.

   Đặc biệt, lần này chúng ta thực hiện nhất quán việc bố trí bí thư cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương 


   Thực hiện được cái này thì tránh đỡ khá nhiều vụ biến các tỉnh thành các vương quốc con, trên bảo dưới không nghe

   Nói chung thì cái đề án này cũng có nhiều cái đổi mới, nên ủng hộ, còn lúc thực thi thế nào thì ta dành nước bọt tính sau.
 • yennhi2308
  Phấn đấu để còn một họ làm quan thôi!
 • goodlink
  Xử lý đc vđ tiền lương là ngon ngay
 • NatBi
  Trong bóng đá người ta hay gọi là: Thay tướng đổi vận.
  Xem ra cái vận này nó là vô hạn mất rồi.
Website liên kết