2 Bình luận
  • henryford
    Để mai ra vỉa hè Xã Đàn làm đĩa nầm nướng yên tâm rồi, hàng bẩn đã bị bắt thì yên tâm, nầm dê ngon bổ rẻ
  • kevint
    ăn nầm bổ nầm, chị em thích điều này
Website liên kết