9 Bình luận
 • kunboi256
  Thanh tra TP.HCM xuống họp với UBND phường Bình Khánh, Q.2, nói chung đại ý là phải rà soát lại các trường hợp giải tỏa đền bù cưỡng chế phải làm đúng quy trình cho chuẩn, còn chuyện sắp tới nếu có chuyện gì xảy ra thì "Tất cả chúng ta phải cùng chịu trách nhiệm." Chủ tịch phường đứng dậy phát biểu 1 câu xong nghỉ họp các bên luôn: "Ở cấp phường chỉ thực hiện đường lối chủ trương từ trên cao xuống, không ban hành bất kỳ 1 Quyết định nào, tại sao lại nói chúng ta?". Quận 2 lúc cưỡng chế cũng toàn xin ý kiến TpHCM toàn xin miệng, đa số không có văn bản, giờ các ông củi cứ đè ở dưới mà phủi trách nhiệm nhưng coi bộ khó
 • cutataxoa
  Ông nói gà, bà nói vịt.
  Các bác đang tung quả mù à!
 • khdba2002
  Thật, mình cũng thấy lạ, bản đồ quy hoạch thường có 1/10000, 1/2000 hoặc 1/500; chưa thấy bản đồ quy hoạch 1/5000; cũng có thể ngày xưa khác, quan trọng là dấu má đầy đủ (bao gồm cả quyết định phê duyệt quy hoạch nữa)
  • Mtvh
   @khdba2002 đồ án quy hoạch 1/5000 thuộc hệ thống quy hoạch chung. Đây là bước chuyển giữa 1/1000 sang 1/2000 (vốn là cái bắt đầu sang chi tiết). Thời nào cũng phải có. Với đồ án dạng này, ngày xưa thế nào thì ko rõ, nhưng từ giai đoạn 2008 trở lại đây nó phải nộp hồ sơ bản vẽ qua khoảng 7 bộ ban ngành để xin ý kiến.
 • Mr_TK
  Bây giờ đơn giản thôi: xử phạt cách chức thủ tướng và các cán bộ văn phòng chính phủ có liên quan (nếu còn đương nhiệm) vì thiếu trách nhiệm trong công việc gây hậu quả nghiêm trọng!
 • chaududan
  Không có chuyện...
 • kunboi256
  Thanh tra TP.HCM xuống họp với UBND phường Bình Khánh, Q.2, nói chung đại ý là phải rà soát lại các trường hợp giải tỏa đền bù cưỡng chế phải làm đúng quy trình cho chuẩn, còn chuyện sắp tới nếu có chuyện gì xảy ra thì "Tất cả chúng ta phải cùng chịu trách nhiệm." Chủ tịch phường đứng dậy phát biểu 1 câu xong nghỉ họp các bên luôn: "Ở cấp phường chỉ thực hiện đường lối chủ trương từ trên cao xuống, không ban hành bất kỳ 1 Quyết định nào, tại sao lại nói chúng ta?". Quận 2 lúc cưỡng chế cũng toàn xin ý kiến TpHCM toàn xin miệng, đa số không có văn bản, giờ các ông củi cứ đè ở dưới mà phủi trách nhiệm nhưng coi bộ khó
 • Jennyhp
  Tin chuẩn là ông nguyên chủ tịch đã trưng ra 13 tấm bản đồ gốc. những tấm này k có chữ ký thủ tướng do luật k quy định. Tuổi trẻ viết rõ nhé thế. Vậy mà bọn Zing này nó giật tít láo, đổi trắng thay đen
Website liên kết