9 Bình luận
 • dvq
  có cái rất dở là không có quy định thì sẽ có các con cháu lãnh đạo miệng còn hôi sữa lên làm lãnh đạo do tiến cử, nhưng khi có quy định thì sẽ ngăn cản rất nhiều người tài muốn cống hiến nằm ngoài lĩnh vực nhà nước, chắc phải thành lập quy chế trường hợp đặc biệt may ra mới ổn đc
 • thinker
  Mình có quyền quy định thì mình quy định thôi.
 • luucongt
  Thực ra, một số nơi người ta vẫn lách, làm Hiệu trưởng không chính thức, nhưng có lẽ bác này không muốn thế.

  Cũng vì mấy quy định bằng cấp kiểu này mà nhiều bác Tây không sang VN làm CEO ngân hàng được, nộp hồ sơ bị SBV bác
  • TanNg
   @luucongt CEO ngân hàng là ngành kinh tế đặc biệt nhậy cảm, khác xa với trường đại học, không nên so sánh với nhau như vậy.
Website liên kết