16 Bình luận
  • hungskate
    Hôm bữa đưa đoàn khách đi Hàn Quốc. Đến sân bay làm thủ tục nhập cảnh. 1 em bị giữ lại. Lòi cmnr đường dây trốn. Mệt thực sự.
Website liên kết