13 Bình luận
  • Cacacafe
    Giãn bọn công an bộ đội í, ai đời 45-50 tuổi về hưu tiệt, đã thế còn nâng 1 hàm trước khi nghỉ, lương thì toàn mười mấy hai mươi củ, sống thì dai, lĩnh đến ba bốn chục năm hưu mà làm thì được đôi chục năm mát mẻ.
  • luanth
    theo mình nên nâng tuổi hưu đến khoảng 90 tuổi là vừa, để khỏi thằng nào được lãnh lương hưu nữa, nhẹ gánh cho xã hội lắm.
Website liên kết