3 Bình luận
  • Hungnguyen1402
    Bác này ở Mỹ làm Hiệu Trưởng mà về VN không được làm Hiệu Trưởng, hoặc về VN không được làm HT mà cũng không được tạo điều kiện nghiên cứu thì mới tranh cãi. Chứ còn cái này thì bình thường thôi.
Website liên kết