3 Bình luận
  • connhen
    Xã em phó bí thư đảng ủy thấy heo chạy rông bắt bô giết thịt luôn mới đỉnh. Đang kiện cáo, kỉ luật ì xèo mà éo biết kết quả thế nào
  • hanlap
    kỷ luật nặng quá
  • HuyThai
    cảnh cáo + khiển trách, mấy bác kỷ luật nặng thế này anh em biết sống sao đành phải ráng ở lại chức vài (chục) năm nữa để cày cuốc vậy
Website liên kết