32 Bình luận
  • Thin_pig
    Năm nay ban hành 1 cái nghị quyết là chết rồi còn vẫn bị xử cơ mà! Đâu có dễ vậy
  • linhdoha
    Chứng tỏ áp lực sợ bị xử lý là có thật.

    Trước giờ toàn nghe thiên hạ đồn đại việc bọn tham nhũng nó cứ cố gắng kiếm được thật nhiều, khi bị bắt thì nôn ra một phần để chạy thế là ấm. Nhưng có lẽ không phải vậy, một khi bị bắt thì quy trình xử lý vẫn đảm bảo phần lớn tác dụng đấy chứ nhỉ.
Website liên kết