Trở lên trên
Viết bình luận 15 Bình luận
  • ohisee
    đột tử thôi, ngẫu nhiên ngẫu nhiên, nghi do Thanos làm
  • luanth
    Đù mấy ngàn tỉ đứt đường dây, khỏi thu. Cả họ nhờ... chứ thân tàn trong tù mà bị thu cũng được gì đâu...