10 Bình luận
  • Wasamala
    Old ways won't open a new door

    Trong cái xui có cái hên, không bắt tội 'kinh doanh trái phép' đã là nhẹ tay rồi. Thôi tích cóp làm được mấy năm thì bỏ xứ mà đi, qua xứ người làm quả Reminato, Kyber Network quay về lại được tung hô như những vị thần.
Website liên kết