35 Bình luận
  • MrGunny
    Lại nhớ câu chuyện ngày xưa thầy trưởng khoa kể, mình cứ tưởng thầy bịa
    Trong lớp học thầy giáo bộ môn sinh học đang giảng bài có đoạn " Khi chúng ta làm việc đó 1 lần tương đương với xúc 1 tấn than ", nhìn xuống lớp thấy 1 anh sinh viên ngủ gục trên bàn không nghe giảng. Thầy giáo mới bắt đứng dậy, nhưng anh sinh viên vẫn gục trên bàn và trả lời " thưa thầy hôm qua em xúc 3 tấn than ạ "
Website liên kết