16 Bình luận
  • BatBatBien
    Thôi chết ! lên báo thế này cơ quan chức lăng lại phải vào cuộc kiểm tra xem cái xe của anh đã được cấp phép sử dụng chưa khổ thân.Rồi bọn đinh tặc lại tìm cách hãm hại anh vì miếng cơm manh áo.
    Rất cảm phục anh đi thu đinh.Làm người tốt giữa chính đồng bào của mình quả là điều thật sự,thật sự khó !
Website liên kết