25 Bình luận
  • TanNg
    Mua xong chia sẻ miễn phí thì ai mua. Khả năng cao là hiểu sai quy định, hoặc cố tình hiểu sai. Nói chung nên chấp nhận không xem worldcup đi, tiền moé đâu mà xem.
Website liên kết