18 Bình luận
 • bangrobe
  Triết lý giáo dục miền Nam là "nhân bản, dân tộc, khai phóng". Trong đó ở lớp 1 môn học Đức dục (tương tự môn Đạo đức) và Bổn phận công dân được học trong 2 giờ/tuần (tương đương 4 tiết, mỗi ngày học 1 tiết đầu giờ).
  So sánh với bây giờ các bé chỉ học có 1 tiết/tuần (theo 1 số TKB mình tìm trên mạng).
  Số liệu mình lấy từ cuốn sách Giáo dục phổ thông miền Nam (1954-1975) - mới xuất bản đầu tháng 4/2018. Nói chung về mặt đào tạo thì tập trung vào việc phát triển con người một cách rõ rệt hơn, và cũng khá tự do ít định hướng (chủ yếu là do SGK được nhà trường tự lựa chọn, chứ ko phải chỉ là một bộ sách do nhà nước biên soạn và áp dụng vào giảng dạy như hiện nay)
 • pinokio43
  Rất nhiều trí thức nhà khoa học SG xưa chịu không nổi đã phải rời VN kể từ thời điểm đó, tình trạng chảy máu chất xám vẫn tiếp diễn đến ngày nay.
 • bangrobe
  Triết lý giáo dục miền Nam là "nhân bản, dân tộc, khai phóng". Trong đó ở lớp 1 môn học Đức dục (tương tự môn Đạo đức) và Bổn phận công dân được học trong 2 giờ/tuần (tương đương 4 tiết, mỗi ngày học 1 tiết đầu giờ).
  So sánh với bây giờ các bé chỉ học có 1 tiết/tuần (theo 1 số TKB mình tìm trên mạng).
  Số liệu mình lấy từ cuốn sách Giáo dục phổ thông miền Nam (1954-1975) - mới xuất bản đầu tháng 4/2018. Nói chung về mặt đào tạo thì tập trung vào việc phát triển con người một cách rõ rệt hơn, và cũng khá tự do ít định hướng (chủ yếu là do SGK được nhà trường tự lựa chọn, chứ ko phải chỉ là một bộ sách do nhà nước biên soạn và áp dụng vào giảng dạy như hiện nay)
Website liên kết