9 Bình luận
 • TanNg
  Cái này kiểu Tây truyền thống, có tư duy, có chiến lược, có kế hoạch, có mục đích rõ ràng.
 • downfall
  Em theo sách Tàu, "binh đến tướng ngăn" , méo có kế hoạch, méo có chương trình gì trước cả, đến đâu hay đến đó.
  Tạm thời vẫn đang khá hạnh phúc
 • HuyThai
  Tây cũng có loại thích kế hoạch và loại thích kiểu spontaneous, kiểu nào cũng có cái hay cái dở của nó.

  Mình cũng kiểu kế hoạch nhưng không đồng ý quan điểm của bác này. Quan trọng là vui vẻ với lựa chọn của mình chứ không phải lúc nào cũng theo kế hoạch
 • kipu
  Bài này hay. Viết tiếng Việt tốt thế
Website liên kết